Portál o zabezpečení

Čtení RZ

Jedná se o software vyvinutý přímo společností TSS Group, který je určen pro řízení vjezdu do areálu nebo na parkovací plochu, na základě rozpoznání registrační značky vozidla kamerou s funcí LPR (License Plate Reading – čtení registračních značek). Kamera tak na základě rozpoznání RZ umožní nebo neumožní vozidlu vjezd za softwarově ovládanou vjezdovou závoru. Případně lze také spustit i jiné poplachové akce, jako například rozsvícení semaforu, spuštění zvukové signalizace, upozornění obsluhy apod. V prostředí softwaru si uživatel může vytvořit tzv. Whitelisty nebo Blacklisty (seznamy RZ s povoleným nebo zakázaným vjezdem), vytvářet a exportovat statistiky a reporty. Systém pracuje s vysokou úspěšností rozpoznání registrační značky (96 %).

Co všechno naše řešení nabízí

 • Řízení vjezdu do areálu nebo na parkovací plochu.
 • Optické rozpoznávání znaků na RZ a jejich následný převod do textové formy.
 • K dispozici dvě licenční edice LITE a PRO.
 • Vytváření tzv. Whitelistů nebo Blacklistů.
 • Vytváření různých skupin osob a RZ dle požadavků klienta.
 • Možnost preferovat jednotlivé skupiny RZ nebo osob.
 • Zpoplatnění vjezdu/parkování dle pravidel stanovených klientem.
 • Jednoduché a přehledné grafické prostředí systému.
 • Nonstop technická podpora v režimu 24/7 na základě SLA smlouvy.
 • Možnost zpoplatnění parkovací plochy dle charakteru místa anebo času stání na něm.
 • K systému lze připojit celou řadu periferií (displeje, závory, semafory, platební terminály, čtečky dokumentů atd.).
 • Vytváření reportů a statistik.
 • Široké možnosti personalizace dle požadavků zákazníka.
 • Architektura klient-server pro jednoduché zobrazování na jakémkoli zařízení.
 • API rozhraní pro zajištění komunikace s dalšími aplikacemi.

Jak to funguje?

 

Přijíždějící vozidlo zastavuje před závorou.

Se závorou je propojena LPR kamera s funkcí čtení RZ.

Přečtená RZ je uložena do systému, případně na parkovací lístek.

Přečtená RZ může být předem zapsána na Whitelistu (vjezd je umožněn) nebo na Blacklistu (vjezd není umožněn a na přítomnost vozidla může být upozorněna obsluha/ostraha).

Není-li RZ zapsána v systému, obsluha ji může okamžitě zařadit do Blacklistu/Whitelistu, případně může jednorázově umožnit vjezd vozidla manuálně.

Po zvednutí závory potom může vozidlo vjet do areálu/objektu.

Je-li to nutné, může být řidič vyzván k úhradě parkovného.

Výjezd může být umožněn automaticky na základě Whitelistu nebo manuálně s vědomím obsluhy/ostrahy.

   

Technická podpora 24/7 TSS LPR support

TSS LPR support je technická podpora systému TSS LPR v nepřetržitém režimu 24/7 pro koncového zákazníka nebo instalační firmu, která je poskytována na základě uzavřené SLA smlouvy. Podporu realizuje technik společnosti TSS Group vzdáleně. Služba nenahrazuje plnohodnotné zaškolení montážní společnosti, pouze poskytuje asistenci koncovému zákazníkovi a diagnostiku systému v případě výskytu náhlých problémů na jeho instalaci prostřednictvím vzdáleného přístupu. Minimální délka trvání smlouvy je 6 měsíců.

Více o řešení

Systém pro čtení registračních značek vozidel funguje na principu optického rozpoznávání znaků. Kamera ve snímaném obrazu nejprve nalezne RZ, kterou následně převede do textového formátu pro další zpracování. Systém je vyvinut našimi programátory, a proto ho lze upravovat dle požadavků zákazníka přímo pro konkrétní projekt. Systém nabízíme ve dvou licenčních edicích LITE a PRO.

Úspěšnost našeho systému je až 96 % v závislosti na kvalitě rozpoznávané RZ, která může být překrytá, částečně překrytá, poškozená nebo jinak kamuflovaná. Systém umožňuje vytváření tzv. Whitelistů a Blacklistů a na jejich základě umožňuje nebo neumožňuje vozidlům vjezd. Rovněž lze vytvářet skupiny osob/RZ a "prioritizovat" je, případně je zpoplatňovat, pokud je to vhodné, na základě doby setrvání vozidla atd. K systému je možné připojit celou řadu periferií jako např. závory, semafory, indukční smyčky, displeje pro zobrazování pokynů nebo kapacity parkovací plochy, čtečky dokumentů, případně periferie sloužící pro úhradu parkovacího poplatku (platební terminály apod.).

Systém poskytuje široké možnosti filtrování registračních značek vozidel a zobrazování statistik. K LPR Dahua nabízíme službu podpory při prvotní instalaci a konfiguraci systému.

Pokud vás výše uvedené řešení zaujalo, můžete nás kontaktovat prostřednictvím formuláře uvedeného níže.

  Základné technické pojmy zabezpečenia objektov

  Základní technické pojmy

  Docházkový systém Docházkový systém Docházkový systém slouží k evidenci příchodů a odchodů zaměstnanců. Firmám pomáhá především při optimalizaci a automatizaci...

  Nejčtenější