Portál o zabezpečení

Chci zabezpečit sklad

Chci zajistit sklad Sklad je místem, které obvykle slouží k uložení velkého množství materiálu nebo výrobků. Není-li dostatečně zabezpečen, může se rychle stát snadným terčem zlodějů. Aby byla ochrana co nejkomplexnější, je potřeba vyřešit zabezpečení jak proti vniknutí pachatelů zvenčí, tak proti případným pachatelům působícím uvnitř, protože ke krádežím bohužel může docházet i ze strany zaměstnanců. Pro zajištění dostatečné bezpečnosti skladů je vhodné použít domovní telefon (domovní dorozumívací systémy – DDS), kamerový systém, zabezpečovací systém (PZTS/EZS), elektrickou požární signalizaci (EPS), nouzový zvukový systém (NZS), ochranu perimetru, docházkový systém, systém elektronické kontroly vstupu a případně také obchůzkový systém.

Domovní telefon / Domovní dorozumívací systémy (DDS)

Ačkoliv se to může zdát poněkud překvapivé, tak i domácí telefon dokáže být skvělým pomocníkem při zabezpečení skladu. Jeho prostřednictvím spolu mohou komunikovat například řidič nákladního vozidla u vjezdu do areálu skladu s dispečerem provozu, a domluvit se na místě vykládky / nakládky.
 • K dispozici je široká nabídka různých provedení a technologií, tj. audiotelefony / videotelefony, analogové / IP systémy.
 • Možnost otevírat vstupní dveře a branky prostřednictvím vnitřní jednotky. Oprávněné osoby si v závislosti na typu venkovní jednotky dokáží otevřít dveře bez použití klíče – pouze použitím RFID karty.
 • Domovní telefony se v rámci zabezpečení skladu dají využít různými způsoby. Venkovní jednotky jsou standardně umisťovány ke dveřím nebo brankám pro pěší, ale lze jimi osadit i parkovací sloupky pro komunikaci s řidiči.
 • Mohou sloužit pro živou komunikaci mezi návštěvami a pracovníky skladu.
VÍCE O DOMOVNÍCH TELEFONECH

Kamerový systém (CCTV)

Hlavní funkcí kamerového systému je dohled nad střeženými prostory. Může hrát preventivní roli, díky které odradí případné pachatele od krádeže, ale kromě toho jej lze využít při kontrole dodržování předpisů BOZP, při získávání informací o využití skladových ploch (zaskladněnost), apod.
 • Nepřetržitý – 24/7 – monitoring skladových prostor.
 • Monitoring správného balení zboží, průběhu naskladňování a vyskladňování.
 • Skladový management – analytická funkce "Heatmap" umožňuje vysledovat nejfrekventovanější trasy vysokozdvižných vozíků, ale i zboží s největším obratem. Díky těmto informacím lze optimalizovat rozmístění zboží na nejvhodnější pozice.
 • Kamery s funkcí čtení RZ mohou automaticky ovládat závorový systém a zjednodušit příjezd/odjezd vozidel do/z areálu skladu.
VÍCE O KAMEROVÝCH SYSTÉMECH

Poplachový zabezpečovací a tísňový systém (PZTS)

Krádež zboží ve skladu jistě nikoho nepotěší, ať už je jeho hodnota jakákoli. Zabezpečení skladu pomocí PZTS je v dnešní době již určitým standardem a vstupní investice je – ve srovnání s potenciálními škodami – zanedbatelná.
 • Nepřetržitá – 24/7 – ochrana skladových prostor.
 • Rychlá a přesná identifikace místa, ve kterém došlo k narušení ochrany.
 • Elektronickým zabezpečovacím systémem lze nahradit nepřetržitou ochranu objektu využívající fyzickou ostrahu. Pracovníci bezpečnostní agentury pak mohou být povoláni pouze v případě vyvolání poplachu.
 • Možnost propojení PZTS s inteligentními zařízeními např. s osvětlením.
 • Samozřejmě nechybí ani možnost propojení s pultem centrální ochrany (PCO).
VÍCE O ZABEZPEČOVACÍCH SYSTÉMECH (PZTS)

Elektrická požární signalizace (EPS)

V případě výskytu požáru ve skladových prostorách je nutné reagovat co nejrychleji, protože požár se může šířit velmi rychle, a kromě rozsáhlých škod na majetku jsou často ohroženy i lidské životy. Včasné zachycení už i vznikajícího požáru navíc zvyšuje šance na jeho likvidaci ještě před masivním rozhořením. Systémy elektrické požární signalizace proto mají v prostředí skladů velmi důležitou roli.
 • EPS zajišťuje rychlou detekci fyzikálních a chemických projevů vznikajícího požáru a následné vyhlášení poplachu.
 • Adresovatelné systémy umožňují velmi přesnou lokalizaci požáru. V případě úzkých uliček ve skladech se doporučuje především instalace adresovatelných lineárních hlásičů.
 • Systémy EPS lze ovládat stabilní hasicí zařízení.
 • I v tomto případě je možné propojení EPS s PCO (pult centrální ochrany).
VÍCE O ELEKTRICKÉ POŽÁRNÍ SIGNALIZACI

Nouzové zvukové systémy (NZS)

Nouzové zvukové systémy slouží především k přehrávání evakuačních hlášení. Evakuační hlášení nemusí být přehráno pouze v případě požáru, ale i při vzniku jiných nebezpečných situací. Nouzový zvukový systém je výborným doplňkem elektrické požární signalizace, ale lze ho využívat i samostatně.
 • Evakuační hlášení je reprodukováno tak, aby bylo srozumitelné a mělo vhodnou hlasitost.
 • Možnost propojení s EPS.
 • Hlášení lze spouštět automaticky nebo lze poplach vyhlásit přímo.
 • NZS může sloužit i k přehrávání služebních hlášení, reklamních spotů nebo hudby.
VÍCE O NOUZOVÝCH ZVUKOVÝCH SYSTÉMECH

Ochrana perimetru

Perimetrickou ochranu můžeme považovat za ekvivalent k elektrickému zabezpečovacímu systému s tím rozdílem, že perimetrická ochrana zajišťuje ochranu vnějšího obvodu areálu, resp. hranici areálu, ve kterém se sklad nachází.
 • Při použití ochrany perimetru ví soukromá bezpečnostní agentura / správce objektu o pachatelích dřív, než se pokusí o vniknutí do střeženého objektu.
 • Systémy perimetrické ochrany jsou velmi citlivé, ale přitom vyvolávají jen minimum falešných poplachů.
 • Existuje mnoho variant plotové ochrany (infračervené závory, mikrovlnné bariéry, detekční kabel) a výběr vhodné technologie je vždy potřeba individuálně posoudit s ohledem na dané podmínky a požadavky.
 • Systém může být nainstalován viditelně (odstrašující efekt) nebo skrytě (např. v podobě zahradního osvětlení).
VÍCE O OCHRANĚ PERIMETRU

Docházkový systém

Ani zaměstnancům pracujícím ve skladu se nevyhýbá evidence pracovní docházky. V tomto okamžiku přichází na řadu docházkový systém, který se postará o efektivní a uživatelsky příjemné zajišťování této důležité agendy.
 • Docházkový systém v reálném čase poskytuje informace o tom, kolik zaměstnanců se nachází na pracovišti, kolik jich je na služební cestě nebo kolik má aktuálně přestávku.
 • Jeho ovládání je jednoduché a intuitivní.
 • V závislosti na typu systému se zaměstnanci mohou identifikovat prostřednictvím biometrických údajů, RFID kartou nebo klíčenkou, případně zadáním PIN kódu.
 • Propojení se mzdovým systémem zas jistě ocení administrativní pracovníci při pravidelném zpracování výkazů práce.
VÍCE O DOCHÁZKOVÝCH SYSTÉMECH

Systém kontroly vstupu (SKV nebo také ACS)

Systém kontroly vstupu slouží k řízení a organizaci oprávnění ke vstupu do zabezpečených prostor s cílem zamezit nežádoucím osobám vstup do těchto prostor. Tato možnost je užitečná například v případech, kdy je sklad rozdělen na více oddělení a zaměstnanci se mohou pohybovat pouze v rámci jednoho jediného.
 • Spolehlivý a nepřetržitý dohled, evidence a řízení přístupu osob.
 • Ověření identity osoby může probíhat s využitím biometrických údajů (otisk prstu nebo dlaně, snímání obličeje) nebo s využitím RFID karty či čipu anebo QR kódu.
 • Minimalizace používání klasických klíčů.
 • Zabránění přístupu neoprávněným osobám.
 • Správce má díky ACS přehled o tom, jaké osoby kam vstoupily, kdy prostor opustily a jak dlouho se v daném prostoru zdržely.
VÍCE O PŘÍSTUPOVÝCH SYSTÉMECH

Obchůzkový systém

Mnoho skladů je střeženo soukromou bezpečnostní agenturou. Pokud je potřeba mít jistotu, že strážní v průběhu nočních hodin vykonávací svou práci na 100 %, je možné použít tzv. obchůzkový systém, který je určen přesně pro tyto účely – tzn. monitoring činnosti pracovníků bezpečnostní agentury.
 • Monitoring činnosti strážných – kontrola vykonávání obchůzek dle stanoveného plánu. Při vynechání kontrolního bodu systém generuje hlášení pro nadřízeného.
 • Systém informuje o nesrovnalostech nastalých v průběhu vykonávání obchůzek.
 • Plánování tras obchůzek.
 • Obchůzky lze zaznamenávat v online i offline režimu.

 
Základné technické pojmy zabezpečenia objektov

Základní technické pojmy

Docházkový systém Docházkový systém Docházkový systém slouží k evidenci příchodů a odchodů zaměstnanců. Firmám pomáhá především při optimalizaci a automatizaci...

.

Kamerový systém

V současnosti je mnoho dostupných způsobů, pomocí kterých je možné zabezpečit majetek. Jedním ze způsobů je použití kamerového systému. Kamery...

Perimetrická ochrana

Ochrana perimetru

Ochrana perimetru je prvním, a v určitých případech i nejdůležitějším, bezpečnostním systémem, jehož prostřednictvím lze zabezpečit majetek před nežádoucími návštěvníky....

Komerčné audio systémy

Komerční audio

Poslech hudby, rádia nebo třeba i stále oblíbenějších podcastů, nám zpříjemňuje život na každém kroku, ať už jsme na nákupech...

videovratnik

Videotelefony

Všichni dobře známe klasický domovní telefon. Nevýhodou tohoto systému je, že nevidíme danou osobu, která nám pod záminkou vstupu do...

Výhody IP kamier

WDR a kamery

Kamery by měly být součástí každého lepšího zabezpečovacího systému. Jsou naše prodloužené oči, pomocí kterých dokážeme zjistit v podstatě každou...

Výhody IP kamier

Výhody IP kamer

Analogové kamery používají na dnešní dobu zastaralou technologii. Pro přenos dat používají koaxiální kabel s omezenou možností přenosu dat. Oproti...

Page 1 of 6 1 2 6

Nejčtenější