Portál o zabezpečení

Chcem zabezpečiť priemyselný objekt

Vlastníci, ktorí priemyselné budovy postavili od základov vyžadujú, aby ich majetok v hodnote tisícoch až miliónoch eur mal vysokú mieru zabezpečenia. Krádeže, vandalizmus či priemyselné špionáže nie sú pre páchateľov ničím výnimočným a preto je nevyhnutné, aby boli tieto objekty čo najlepšie strážené. Veľké priemyselné objekty sú vo väčšine prípadov postavené v priemyselných oblastiach, ktoré sa nachádzajú na okraji miest čím sa opäť zvyšuje pravdepodobnosť úspešnosti páchateľa. V mnohých prípadoch firmy suroviny čakajúce na spracovanie a iný materiál skladujú vo vonkajších priestoroch, ktoré musia byť taktiež rovnako dobre zabezpečené ako samotné objekty. Toto je len zopár dôvodov, prečo je ochrana čoraz dôležitejšia. V rámci zaistenia bezpečnosti priemyselných objektov a areálov je možné použiť domáci telefón / domáce dorozumievacie zariadenie, kamerový systém, elektrický zabezpečovací systém, elektrickú požiarnu signalizáciu, hlasovú signalizáciu požiaru, dochádzkový systém, systém kontroly vstupov, perimetrickú ochranu alebo obchôdzkový systém.

Domáci telefón / Domáce dorozumievacie zariadenie (DDZ)

Domáci telefón sa obvykle používa v rodinných domoch a bytovkách, avšak svoje nezastupiteľné miesto má aj pri priemyselných objektoch. Dverné jednotky sa obvykle nachádzajú pri vstupe do objektu a rovnako sa s nimi môžeme stretnúť aj pri vstupe na parkovisko. Vďaka tomuto systému si recepcia alebo bezpečnostná služba môže na diaľku overiť identitu návštevníka.
 • Vzdialené overenie identity návštevníka v reálnom čase. Návštevník môže s pracovníkom plnohodnotne komunikovať vďaka vnútorným a vonkajším jednotkám.
 • Otváranie vstupných dvier / brán pracovníkom, ktorý využíva vnútornú jednotku (telefón / videomonitor).
 • Zamestnanci si dokážu aj prostredníctvom vonkajšej jednotky otvoriť dvere. Na zariadení overia svoju totožnosť napríklad použitím biometrických údajov, heslom, alebo RFID kartou / kľúčenkou.
Viac o domácich telefónoch  

Kamerový systém (CCTV)

Kamerové systémy chrániace priemyselné objekty musia čeliť náročným podmienkam ako je vysoká prašnosť, nízka viditeľnosť alebo prudké striedanie vysokých a nízkych teplôt, a preto sú na ne kladené vysoké prevádzkové nároky.
 • Nepretržité 24/7 monitorovanie celého objektu.
 • Široké portfólio rôznych prevedení kamier – IP kamery / HDCVI kamery, boxové / bullet / dome kamery, PTZ kamery, termokamery a podobne.
 • Kamery v priemyselných objektoch okrem bezpečnostnej funkcie nájdu a ďalšie využitie. Prostredníctvo kamier je možné monitorovať dodržiavanie BOZP opatrení, dodržiavanie pracovných postupov, kontrola kvality výrobkov a podobne.
 • Využitie inteligentných analytickým funkcií odbremení ľudský faktor. Kamerový systém dokáže vytvárať podrobné štatistiky o pohyboch ľudí, prechodov áut, vytváranie tepelných máp a podobne.
 • IP kamerový systém poskytuje vzdialený prístup, vďaka čomu je možné kontrolovať chránený priestor odkiaľkoľvek.
Viac o kamerovom systéme  

 Elektrický zabezpečovací systém (EZS)

Ak chceme dosiahnuť čo najvyššiu úroveň bezpečnosti priemyselného objektu, je priam nevyhnutné aby sme v ňom mali nainštalovaný elektrický zabezpečovací systém. Tento systém chráni priemyselný objekt pred vandalizmom, vlámaním či sabotáži a slúži ku signalizácií, že došlo ku narušeniu chráneného priestoru. Elektrický zabezpečovací systém funguje na princípe ústredne, ktorá vyhodnocuje signály z detektorov a následne rozhoduje o spustení poplachu.
 • Tento systém poskytuje neustále 24/7 hodinové monitorovanie chráneného objektu.
 • Rýchla a presná detekcia narušiteľa. Vďaka systému je možné ľahko zistiť v akých miestach páchateľ vnikol do objektu a v akom priestore sa pohyboval.
 • Elektrický zabezpečovací systém je možné vybaviť rôznymi detektormi, čo z tohto systému robí univerzálny nástroj do každých priestorov.
 • Možné prepojenie na pult centrálnej ochrany.
Viac o elektrickom zabezpečovacom systéme  

 Elektrická požiarna signalizácia (EPS)

Požiar a výbuch v priemyselnom objekte môže spôsobiť nevyčísliteľné škody. Elektrická požiarna signalizácia je bezpečnostný systém, vďaka ktorému by ku takýmto udalostiam nemalo dochádzať. Požiarne hlásiče neustále sledujú situáciu v chránenom priestore. Hlásiče zasielajú informácie ústredni, ktorá rozhoduje o vyhlásení poplachu.
 • Neustále monitorovanie objektu vo dne i v noci.
 • Vďaka adresovateľnej signalizácií požiaru je možné rýchlo a presne zistiť, v akých miestach objektu sa požiar nachádza.
 • Elektrickú signalizáciu požiaru je možné vybaviť rôznymi automatickými alebo manuálnymi hlásičmi, ktoré detekujú fyzikálne a chemické javy vznikajúce pri požiari.
 • Možné prepojenie so stabilnými hasiacimi zariadeniami. Pri výskyte požiaru elektrická signalizácia požiaru spustí stabilné hasiace zariadenia, ktoré začnú požiar automaticky hasiť.
 • Možné pripojenie systému na pult centrálnej ochrany.
Viac o elektrickej požiarnej signalizácií  

Hlasová signalizácia požiaru (HSP)

Hlasová signalizácia požiaru je obzvlášť dôležitá pri rozsiahlych priemyselných komplexoch. Ide o systém, ktorý zaisťuje pokojnú evakuáciu osôb v prípade, ak je vyhlásený poplach. Spoločne s elektrickou požiarnou signalizáciou má za úlohu dostatočne včasným varovaním upovedomiť osoby, že v objekte došlo ku požiaru alebo k inej nebezpečnej situácií.
 • Hlasová signalizácia požiaru umožňuje adresne smerovať správy do potrebnej časti objektu a riadiť bezpečnú evakuáciu osôb.
 • Prepojenie s elektrickou požiarnou signalizáciou zabezpečí automatické spustenie evakuačnej hlášky v prípade výskytu nebezpečnej situácie. Evakuačnú hlášku je možné spustiť aj manuálne.
 • Systém je možné využiť aj pre komerčnú oblasť. Ozvučenie hlasovej signalizácie požiaru je možné použiť aj pre prehrávanie reklamných spotov, služobných hlásení alebo hudby.
Viac o hlasovej signalizácií požiaru  
 

Perimetrická ochrana

Systém perimetrickej ochrany je skvelým doplnkom ku klasickému oploteniu areálu objektu. Vďaka systému perimetrickej ochrany je možné narušiteľa detekovať ešte pred vniknutím do chráneného priestoru.
 • Vďaka nainštalovanej perimetrickej ochrany je bezpečnostná služba / správca objektu informovaný o páchateľovi ešte skôr, ako stihol prekročiť hranicu areálu priemyselného objektu.
 • Systém perimetrickej ochrany je takmer nemožné prekonať a pritom si zachováva vysokú odolnosť voči vonkajším vplyvom ako je sneh, dážď, hmla alebo zatúlané zvieratá.
 • Možnosť prepojenia s kamerovým systémom zabezpečí okamžité vyhodnotenie poplachu.
 • Typ perimetrickej ochrany je potrebné prispôsobiť prostrediu a jeho podmienkam. Preto je na výber viacero možností ako je možné zabezpečiť perimetrickú ochranu. Na jeho ochranu je možné využiť napríklad plotovú ochranu, infračervené závory alebo mikrovlnné bariéry.
Viac o perimetrickej ochrane  

Dochádzkový systém

Jeden priemyselný objekt môže zamestnávať desiatky až stovky ľudí. A to ani nehovoríme o priemyselných areáloch, ktoré zamestnávajú tisíce pracovníkov. Asi nikto z nás by si nevedel predstaviť, že pri príchode / odchode z práce by sa do dochádzkovej knihy ručne zapisoval väčší počet ľudí. V prvom rade by sa pri zápise tvoril dlhý rad a v druhom rade by pani účtovníčka mala plné ruky práce pri prepise dochádzky. Dnes žijeme v elektronickej dobe a preto sa aj dochádzka vo väčšine priemyselných objektov zapisuje elektronicky.
 • Hlavnou úlohou dochádzkového systému je zapisovanie prítomnosti zamestnancov na pracovisku.
 • V závislosti od typu dochádzkového systému sa zamestnanci na dochádzkovom terminály môžu identifikovať prostredníctvom biometrických údajov alebo s využitím RFID karty alebo kľúčenky.
 • Dochádzkový systém sa postará o to, že zamestnanci nebudú môcť podvádzať pri zápise dochádzky.
 • Administrátor / vedúci pracovník môže sledovať prítomnosť zamestnancov na pracovisku v reálnom čase. Vedúci pracovník dokáže cez PC aplikáciu skontrolovať, koľko zamestnancov je na pracovisku, kto išiel na pracovnú cestu, kto má dovolenku a podobne.
 • Možnosť prepojenia so mzdovým systémom.
Viac o dochádzkovom systéme  

 Systém kontroly vstupov (SKV)

Systém kontroly vstupov inak nazývaný aj ako prístupový systém sa v priemyselných objektoch používa na všetkých miestach, na ktorých potrebujeme zamedziť vstup neoprávneným osobám. Príčiny, prečo použiť prístupový systém môžu byť rôzne. Niekto potrebuje zaistiť vstup neoprávnených osôb do priestorov, v ktorých sa nachádzajú zdraviu škodlivé látky a iný zas potrebuje ochrániť majetok pred krádežou.
 • Tento systém poskytuje evidenciu a riadenie pohybu osôb, či už sa jedná o zamestnancov alebo návštevníkov.
 • Systém kontroly vstupov umožňuje vstup do objektu alebo chráneného priestoru len osobám, ktoré majú oprávnenie na vstup.
 • Prístupové systémy využívajú rôzne spôsoby overenia osôb. Najčastejšie používane spôsoby overenia užívateľov sú prostredníctvom biometrických údajov (tvár, dlaň, odtlačok prsta) alebo s využitím RFID karty / čipu alebo QR kódu. Taktiež sa stále používa overenie osoby prostredníctvom PIN kódu.
 • Prístupovým systémom dokážeme ľahko nahradiť klasický kľúčový systém otvárania dverí.
 • Správca / pracovník bezpečnostnej služby priemyselného objektu má vďaka tomuto systému prehľad o tom kto vstúpil do chránených priestorov, koľko sa osoba v danom priestore zdržala a v akom presnom čase sa v danom priestore zdržala.
Viac o systéme kontroly vstupov  

Obchôdzkový systém

Obchôdzkový systém je posledným dielom skladačky pre kompletné zabezpečenie priemyselného objektu. Obchôdzkový systém je odporúčaný pre objekty, o ktorých bezpečnosť sa stará bezpečnostná služba. Tento systém je skvelým nástrojom na kontrolovanie činnosti pracovníkov bezpečnostnej služby. Strážnik na každom kontrolnom bode overí svoju prítomnosť, ktorá sa zapisuje do databázy.
 • Zefektívnenie činnosti pracovníkov bezpečnostnej služby
 • Systém poskytuje kontrolu a prehľad o práci strážnikov počas pracovnej doby. Pri vynechaní kontrolného bodu systém vygeneruje chybové hlásenie pre nadriadeného.
 • Plánovanie obchôdzkových trás. Jednotlivým kontrolným bodom je možné prideliť presne stanovené časy, ktoré musia byť pri vykonávaní obchôdzok dodržané.
 • Obchôdzky je možné zaznamenávať online alebo offline spôsobom.
Viac o obchôdzkovom systéme >
Výhody IP kamier

WDR a kamery

Kamery by mali byť súčasťou každého lepšieho zabezpečovacieho systému. Sú naše predĺžené oči, pomocou ktorých dokážeme zistiť každú činnosť, ktorá...

Perimetrická ochrana

Perimetrická ochrana

Perimetrická ochrana je prvým, a v určitých prípadoch, aj najdôležitejším bezpečnostným systémom, prostredníctvom ktorého je možné ochrániť majetok pred neželanými...

Výhody IP kamier

WDR a kamery

Kamery by mali byť súčasťou každého lepšieho zabezpečovacieho systému. Sú naše predĺžené oči, pomocou ktorých dokážeme zistiť v podstate každú...

Page 1 of 7 1 2 7

Najčítanejšie