Portál o zabezpečení

Chcem zabezpečiť reštauráciu

Reštaurácia je miestom užívania si dobrého jedla, relaxu a stretávania priateľov. Pri týchto činnostiach nemyslíme na svoje kabáty a kabelky, ktoré máme obvykle prevesené cez operadlo stoličky a až pri platení účtu zistíme, že nám chýba peňaženka alebo smartfón. V reštauráciách býva obvykle rušno, čo vytvára skvelé podmienky pre vreckových zlodejov. V čase najväčšieho vyťaženia reštaurácie majú pracovníci plné ruky práce so zákazníkmi a ľahko sa môže stať, že prefíkaný zlodej si trúfne vykradnúť aj kasu. Preto je potrebné , aby prevádzkovatelia reštaurácii používali na ochranu svojho majetku a majetku zákazníkov kombináciu zabezpečovacích systémov. Pri zabezpečení reštaurácií sa odporúča použitie kamerového  systému, elektrického zabezpečovacieho systému, elektrickej požiarnej signalizácie, hlasovej signalizácie požiaru, dochádzkového systému, prístupového systému a pre spríjemnenie prostredia sa s obľubou využíva audio systém.

Kamerový systém (CCTV)

Kamerový systém je základom každého správneho zabezpečovacieho systému. Bezpečnostné kamery sú našimi predĺženými očami, vďaka ktorým je možné zaznamenať každú udalosť, ktorá sa v reštaurácii vyskytne. V reštaurácii sa počas dňa vystrieda veľké množstvo ľudí a pri prípadnej krádeži by nebolo možné určiť páchateľa. Vďaka záznamu z kamier vieme identifikovať minimálne vzhľad páchateľa.
 • Nepretržité monitorovanie prevádzky. Moderné kamery nemajú problém ani s monitorovaním počas nočných hodín – zlých svetelných podmienok.
 • Využitie inteligentných analytických funkcií – V reštaurácii je možné použiť napríklad funkciu people counting, vďaka ktorej ľahko zistíme koľko zákazníkov sa v reálnom čase nachádza v reštaurácii a koľko zákazníkov navštívilo reštauráciu počas celého dňa. Na základe takýchto výsledkov je možné vytvárať podrobné štatistiky. Samozrejme je možné využiť aj iné inteligentné analytické funkcie.
 • Prevádzku je možné vďaka IP kamerovému systému pohodlne kontrolovať prostredníctvom smartfónu alebo tabletu.
Viac o kamerovom systéme

 Elektrický zabezpečovací systém (EZS)

Elektrický zabezpečovací systém je aktívny v čase, keď sa v reštaurácií nenachádzajú žiadny zamestnanci a ani zákazníci. Počas nočných hodín sa prevádzky reštaurácií stávajú cieľom vandalov alebo zlodejov. Aby vlastníci reštaurácií nemuseli počas nočných hodín platiť pána vrátnika, prípadne súkromnú bezpečnostnú službu bude postačovať, ak na ochrana objektu použijú elektrickú signalizáciu požiaru.
 • Elektrický zabezpečovací systém sa postará o neustále zabezpečenie vašej reštaurácie.
 • Oznámenie o narušení, užívateľ obdrží prostredníctvom SMS alebo PUSH notifikácie.
 • Intuitívne ovládanie systému pomocou fyzickej klávesnice alebo smartfónu / tabletu prostredníctvom aplikácie.
 • Možné prepojenie na inteligentné zariadenia. Detektory pohybu môžu zapínať / zhasínať svietidlá, regulovať vykurovanie a podobne.
Viac o elektrickom zabezpečovacom systéme

Elektrická požiarna signalizácia (EPS)

Elektrická požiarna signalizácia sa obzvlášť odporúča pri zabezpečení každej menšej či väčšej reštaurácie. V kuchyniach sa pracuje s otvoreným ohňom a stačí len malé zaváhanie a ničivý požiar je na svete. Rýchlim šírením sa môže ľahko dostať jedálenských priestorov, čo môže spôsobiť veľké nešťastie. Aby sme znížili pravdepodobnosť takejto situácie, je potrebné, aby bola v reštaurácii umiestnená elektrická požiarna signalizácia. Ide o systém, ktorý ako prvý aktívne čelí v boji proti požiaru.
 • Elektrická požiarna signalizácia poskytuje rýchlu detekciu fyzikálnych a chemických javov vznikajúcich pri požiari a následné vyhlásenie poplachu.
 • Nepretržitá ochrana pred požiarmi vo dne i v noci.
 • Presná lokalizácia požiaru prostredníctvom adresovateľnej elektrickej požiarnej signalizácie. Vďaka takémuto systému je jednoduché zistiť v akých miestach požiar vypukol a akými miestnosťami sa ďalej šíri.
 • Možnosť prepojenia so stabilnými hasiacimi zariadeniami.
 • Možnosť prepojenia s pultom centrálne ochrany.
Viac o elektrickej požiarnej signalizácií  

 Hlasová signalizácia požiaru (HSP)

Hlasová signalizácia požiaru je skvelým doplnkom ku elektrickej požiarnej signalizácií, ale samozrejme je možné tento systém použiť aj samostatne. Hlasová signalizácia požiaru zabezpečuje bezprostredné vyhlásenie poplachu pri výskyte nebezpečnej situácie.
 • Hlasová signalizácia požiaru zaisťuje vyhlásenie evakuačných správ.
 • Spustenie evakuačnej hlášky s dostatočnou úrovňou hlasitosti zaisťuje, že správu je zreteľne počuť v celom objekte.
 • Evakuačnú hlášku je možné spustiť automaticky prepojením na elektrickú požiarnu signalizáciu alebo manuálne.
 • Systém je možné využiť na prehrávanie hudby, služobných hlásení alebo reklamných spotov.
Viac o hlasovej signalizácií požiaru  

Dochádzkový systém

Ani jedna reštaurácia by sa nedokázala zaobísť bez svojich kuchárov a čašníkov. Títo zamestnanci musia v práci zapisovať svoju prítomnosť. Môžu to urobiť buď pomocou knihy zápisov príchodov a odchodov alebo pomocou moderného dochádzkového systému. Dochádzkový systém zaznamenáva odpracovaný čas zamestnancov, služobné cesty, prestávky alebo návštevy lekárov.
 • Hlavnou úlohou dochádzkového systému je zaznamenávanie dochádzky zamestnancov.
 • Dochádzkový terminál je možné použiť v interiéry aj ako prístupový terminál. To znamená, že pri identifikácií užívateľa systém otvorí zablokované dvere.
 • V závislosti od typu použitého dochádzkového systému zamestnanci môžu svoju prítomnosť na pracovisku zapisovať biometrickými údajmi prípadne použitím RFID karty alebo kľúčenky.
 • Možnosť prepojenia so mzdovým systémom.
Viac o dochádzkovom systéme  

Prístupový systém

Prístupový systém sa odporúča využiť v reštauráciách v prípade, keď v niektorých častiach reštaurácie potrebujeme zamedziť prístup nepovoleným osobám. Žiaden majiteľ by nebol nadšený napríklad ak by sa do miestnosti s vínom dostal brigádnik, kde by pri neodbornej manipulácií omylom rozbil víno rádovo v stovkách eur. Pri použití prístupového systému by sa takéto niečo nestalo.
 • Prístupový systém zabezpečuje nepretržité monitorovanie vstupov.
 • Kontrola prístupu osôb a zamedzenie vstupu neoprávneným osobám.
 • Užívateľ sa môže identifikovať prostredníctvom biometrických údajov alebo pomocou RFID karty / kľúčenky.
 • Systém poskytuje prehľadnú štatistiku o tom, kto do chránených priestorov vstúpil, aký čas sa na danom mieste nachádzal, v aký čas sa do daných priestorov dostal a kedy ich opustil.
Viac o prístupovom systéme  

 Audio systém

Naše mamy nás ako malé deti učili, že pri jedle sa s plnými ústami nerozpráva. Ak by tomu tak bolo, tak v reštauráciách by sme počuli len cinkanie príborov a tanierov. Možno aj toto bol jeden z dôvodov, prečo sa v reštauráciách prehrávajú pesničky alebo rádio. Pre dosiahnutie dobrého hudobného zážitku je potrebné použitie kvalitného audio systému.
 • Moderný dizajn audio sústavy sa postará o to, že reproduktory budú módnym doplnkom a nie len škaredým príslušenstvom.
 • Výsadou kvalitného audio systému je vysoká citlivosť a čistý zvukový prednes.
 • Výkonná audio zaistí, že hudbu bude počuť aj v najodľahlejších kútoch reštaurácie.
 • V závislosti od typu audio sústavy je možné objekt rozdeliť do viacerých zón, vďaka čomu je možné vďaka čomu je možné v rovnakom čase v jednej časti objektu prehrávať iný typ hudby ako v inej časti objektu.
Viac o audio systéme  
Výhody IP kamier

WDR a kamery

Kamery by mali byť súčasťou každého lepšieho zabezpečovacieho systému. Sú naše predĺžené oči, pomocou ktorých dokážeme zistiť každú činnosť, ktorá...

Perimetrická ochrana

Perimetrická ochrana

Perimetrická ochrana je prvým, a v určitých prípadoch, aj najdôležitejším bezpečnostným systémom, prostredníctvom ktorého je možné ochrániť majetok pred neželanými...

Výhody IP kamier

WDR a kamery

Kamery by mali byť súčasťou každého lepšieho zabezpečovacieho systému. Sú naše predĺžené oči, pomocou ktorých dokážeme zistiť v podstate každú...

Page 1 of 6 1 2 6

Najčítanejšie