Portál o zabezpečení

Chci zabezpečit administrativní budovu

Chci zajistit administrativní budovu Stejně jako mnoho jiných typů objektů, tak i administrativní budovy je nutné ošetřit vhodnými zabezpečovacími systémy, které se postarají o bezpečnost osob i majetku. V případě tohoto typu budov se nabízí využití následujících bezpečnostních systémů – domovní telefon (domovní dorozumívací systémy – DDS), kamerový systém, zabezpečovací systém (PZTS/EZS), elektrickou požární signalizaci (EPS), nouzový zvukový systém (NZS), ochranu perimetru, docházkový systém, systém elektronické kontroly vstupu, obchůzkový systém a případně také komerční audiosystém.

Domovní telefon / Domovní dorozumívací systémy (DDS)

Jak může být domovní telefon užitečný při zabezpečení administrativní budovy? Odpověď je prostá. Ne všechny objekty disponují recepcí a vchody do budovy jsou uzamčené. A právě v těchto případech nám mohou být domovní dorozumívací systémy užitečné. Díky němu může přicházející návštěva kontaktovat konkrétní zaměstnance, kteří jí následně umožní nebo neumožní vstup do objektu.
 • K dispozici je široká nabídka různých provedení a technologií, tj. audiotelefony / videotelefony, analogové / IP systémy.
 • Možnost otevírat vstupní dveře, branky a turnikety prostřednictvím vnitřní jednotky. Oprávněné osoby si v závislosti na typu venkovní jednotky mohou otevřít dveře bez použití klíče – pouze použitím RFID karty.
 • Identitu návštěvy lze ověřit v reálném čase prostřednictvím videotelefonu.
 • Některé dveřní videojednotky lze připojit k IP záznamovému zařízení kamerového systému.
VÍCE O DOMOVNÍCH TELEFONECH

Kamerový systém (CCTV)

Výhody kamerového systému se projeví především při zabezpečení rozsáhlých budov a komplexů. Kromě zajišťování bezpečného prostředí lze takový systém využít např. k provádění kontrol dodržování předpisů BOZP apod.
 • Monitoring budovy probíhá nepřetržitě 24/7.
 • K dispozici je celé spektrum kamer do různých podmínek a pro různé účely.
 • Inteligentní a analytické funkce významně pomáhají s prováděním dohledu a vyhodnocováním různých situací především u rozsáhlých kamerových systémů. Pracovník ostrahy je může být operativně upozorněn na nestandardní situaci.
 • V případě IP kamerových systémů je možné mít obrazová data z kamerového systému neustále k dispozici v tabletu nebo v chytrém telefonu, je-li dostupné připojení k internetu.
VÍCE O KAMEROVÝCH SYSTÉMECH

Poplachový zabezpečovací a tísňový systém (PZTS dříve EZS)

Při zabezpečení budov má elektrický zabezpečovací systém svou nezastupitelnou roli. V rozsáhlých budovách umožňuje rychle a přesně "zaměřit" pachatelovu pozici už od prvního okamžiku jeho vniknutí do objektu.
 • Nepřetržitý provoz systému.
 • Lze vybírat z širokého spektra různých detektorů – drátové / bezdrátové, PIR detektory / mikrovlnné detektory / magnetické kontakty apod.
 • Možnost vytvořit zóny a oblasti přispívá k výraznému zrychlení identifikace místa narušení.
 • Samozřejmě nechybí ani možnost propojení s pultem centrální ochrany (PCO).
 • PZTS lze propojit i s tzv. inteligentními zařízeními, například svítidly, která se díky tomu mohou rozsvěcet nebo zhasínat při detekci pohybu.
VÍCE O ZABEZPEČOVACÍCH SYSTÉMECH (PZTS)

Elektrická požární signalizace (EPS)

Zavedení systému EPS je zásadním opatřením v boji proti rozšíření požáru v budově. Díky němu lze požár rychle identifikovat a bezprostředně reagovat tak, aby nezpůsobil škody na životech a majetku.
 • EPS zajišťuje rychlou detekci fyzikálních a chemických projevů vznikajícího požáru a následné vyhlášení poplachu.
 • Vyhlášení požárního poplachu v místě probíhá prostřednictvím akustických i optických signalizačních zařízení.
 • I v tomto případě je možné propojení EPS s PCO (pult centrální ochrany).
 • EPS lze propojit se stabilním hasicím zařízením, který po vyhlášení požárního poplachu začne automaticky s hašením.
 • Adresovatelné systémy umožňují velmi přesnou lokalizaci požáru.
VÍCE O ELEKTRICKÉ POŽÁRNÍ SIGNALIZACI

Nouzové zvukové systémy (NZS)

Nouzové zvukové systémy slouží především k přehrávání evakuačních hlášení. Evakuační hlášení nemusí být přehráno pouze v případě požáru, ale i při vzniku jiných nebezpečných situací. Nouzový zvukový systém je výborným doplňkem elektrické požární signalizace, ale lze ho využívat i samostatně. V případě některých typů budov je legislativně stanovena povinnost instalace NZS.
 • Reprodukce evakuačních hlášení.
 • Propojení se systémem EPS.
 • Hlášení lze spouštět automaticky nebo lze poplach vyhlásit přímo.
 • Je zajištěno, že evakuační hlášení je reprodukováno tak, aby bylo maximálně srozumitelné a mělo vhodnou hlasitost.
 • NZS může sloužit i k přehrávání služebních hlášení, reklamních spotů nebo hudby.
VÍCE O NOUZOVÝCH ZVUKOVÝCH SYSTÉMECH

Ochrana perimetru

Hlavním úkolem systému ochrany perimetru je upozornit na překročení vytyčené hranice pozemku nežádoucí osobou. Jeho pomoc ocení správci rozsáhlých areálů nebo ti, kteří chtějí "klasický" plot nahradit "neviditelnou" ochranou hranice pozemku čili perimetru.
 • Při použití ochrany perimetru ví soukromá bezpečnostní agentura / správce objektu o pachatelích dřív, než se pokusí o vniknutí do střeženého objektu.
 • Systémy perimetrické ochrany jsou velmi citlivé, ale přitom vyvolávají jen minimum falešných poplachů.
 • Existuje mnoho variant plotové ochrany (infračervené závory, mikrovlnné bariéry, detekční kabel) a výběr vhodné technologie je vždy potřeba individuálně posoudit s ohledem na dané podmínky a požadavky.
VÍCE O OCHRANĚ PERIMETRU

Docházkový systém

V evidenci docházky zaměstnanců musí být nekompromisní pořádek, ale ne každému je zpracování této agendy příjemné, a s rostoucím počtem zaměstnanců atraktivita této činnosti exponenciálně klesá. Naštěstí existuje "pomocná ruka" v podobě docházkového systému, který umožňuje zautomatizovat mnoho rutinní práce a výrazně zmenšit objem agendy, zpracovávané člověkem. Použití docházkového systému tak s sebou nese časovou úsporu, tak i snížení chybovosti při zpracování dat.
 • Zajištění evidence docházky zaměstnanců.
 • V závislosti na typu systému se zaměstnanci mohou identifikovat prostřednictvím biometrických údajů (otisk prstu nebo dlaně, snímání obličeje), RFID kartou nebo klíčenkou, případně zadáním PIN kódu.
 • Docházkový systém v reálném čase poskytuje informace o tom, kolik zaměstnanců se nachází na pracovišti, kolik jich je na služební cestě nebo kolik má aktuálně přestávku.
 • Možnost propojení se mzdovým systémem.
VÍCE O DOCHÁZKOVÝCH SYSTÉMECH

Systém kontroly vstupu (SKV nebo také ACS)

Systém kontroly vstupu slouží k řízení a organizaci oprávnění ke vstupu do zabezpečených prostor s cílem zamezit nežádoucím osobám vstup do těchto prostor. Tyto elektronické systémy mají potenciál plnohodnotně nahradit klasické klíčové systémy.
 • Spolehlivý a nepřetržitý dohled, evidence a řízení přístupu osob.
 • Ověření identity osoby může probíhat s využitím biometrických údajů (otisk prstu nebo dlaně, snímání obličeje) nebo s využitím RFID karty či čipu anebo QR / PIN kódu.
 • Zabránění přístupu neoprávněným osobám.
 • Správce má díky ACS přehled o tom, jaké osoby kam vstoupily, kdy prostor opustily a jak dlouho se v daném prostoru zdržely.
VÍCE O PŘÍSTUPOVÝCH SYSTÉMECH

Obchůzkový systém

Pokud je potřeba mít jistotu, že strážní v průběhu nočních hodin vykonávací svou práci na 100 %, je možné použít tzv. obchůzkový systém, který je určen přesně pro tyto účely – tzn. monitoring činnosti pracovníků bezpečnostní agentury. Strážný ve stanovených kontrolních bodech a časech prokáže svou přítomnost a tato informace je následně zapsána do databáze.
 • Monitoring činnosti strážných – kontrola vykonávání obchůzek dle stanoveného harmonogramu. Při vynechání kontrolního bodu systém generuje hlášení pro nadřízeného.
 • Systém informuje o nesrovnalostech nastalých v průběhu vykonávání obchůzek.
 • Efektivní plánování obchůzkových tras.
 • Obchůzky lze zaznamenávat v online i offline režimu.

Audiosystém

Hudba nás v dnešní době provází doslova na každém kroku – v obchodech, na úřadech, ve výtazích, v čekárně u lékaře, v restauracích a s tím, že se reprodukce zvukového obsahu nezastavila ani před mnohými toaletami, má zkušenost snad každý z nás. A právě účel audiosystému a umístění reproduktorů jsou klíčové při jeho návrhu a instalaci, kterou je více než vhodné a důležité svěřit zkušeným odborníkům.
 • Díky modernímu designu reproduktorů se není potřeba obávat toho, že by snad nějakým způsobem "hyzdily" vnitřní prostory a bylo nutné dělat kompromisní řešení.
 • Precizní konstrukce, kvalitní materiály a dostatečný výkon zajišťují výbornou kvalitu reprodukovaného zvuku v celém požadovaném prostoru.
 • V závislosti na typu použité audiosoustavy může být k dispozici možnost současně distribuovat různý zvukový obsah v několika samostatných zónách.
VÍCE O KOMERČNÍCH AUDIOSYSTÉMECH
   
Page 6 of 6 1 5 6

Nejčtenější