Portál o zabezpečení

Chcem zabezpečiť administratívnu budovu

zabezpečenie administratívnej budovy Administratívne budovy musia v dnešných dňoch čeliť prefíkaným páchateľom nielen z vonka ale aj z vnútra. Z tohto dôvodu je potrebné nájsť taký spôsob ochrany, pri ktorom zabezpečíme nielen majetok, ale aj zdravie a životy zamestnancov. V rámci zaistenia bezpečnosti je v administratívnych budovách možné použiť domáci telefón / domáce dorozumievacie zariadenie, kamerový systém, elektrický zabezpečovací systém, elektrickú požiarnu signalizáciu, hlasovú signalizáciu požiaru, dochádzkový systém, systém kontroly vstupov, perimetrickú ochranua pri ozvučení môžeme využiť komerčný audio systém. Je už len na nás, akú kombináciu zabezpečovacích systémov zvolíme.  

Domáci telefón / Domáce dorozumievacie zariadenie (DDZ)

Mnohí z nás si možno budú klásť otázku Ako dokážeme domáci telefón využiť pri zabezpečení administratívnej budovy? Odpoveď je veľmi jednoduchá. Nie všetky objekty majú recepciu a preto sú vstupy do objektu pre návštevníkov uzamknuté. Práve v takomto prípade prichádza na rad domáci telefón. Návštevník použitím domáceho telefónu kontaktuje príslušných zamestnancov spoločnosti, ktorí zákazníkovi umožnia / neumožnia prístup.
 • Široké portfólio rôznych prevedení audio telefóny / video telefóny, analógové systémy / IP systémy, vďaka čomu si každý dokáže vybrať presne podľa svojich potrieb.
 • Možnosť otvárania vstupných dvier / bránok za použitia vnútornej jednotky (telefón / videomonitor).
 • Overenie identity návštevníka v reálnom čase použitím vnútornej jednotky (telefón / videomonitor).
 • V závislosti od výrobcu je možné IP video dvernú jednotku pripojiť na nahrávacie zariadenie kamerového systému.
Viac o domácich telefónoch  

Kamerový systém (CCTV)

Výhody kamerového systému sa odzrkadlia predovšetkým pri zabezpečení rozsiahlych budov a komplexov. Okrem vytvorenia bezpečia je možné kamerový systém využiť aj na iný účel napr. na kontrolu kvality výrobkov alebo pri dodržiavaní BOZP.
 • Nepretržité monitorovanie objektu.
 • Na výber je široké portfólio rôznych kamier, ktoré je možné využiť aj v tých najnáročnejších podmienkach.
 • Podpora inteligentných funkcií, ktoré sú obzvlášť nápomocné pri kamerovom systéme, ktorý sa skladá z veľkého počtu kamier. Pracovník SBS je pri narušení ihneď upozornený prostredníctvom notifikácie.
 • V prípade IP kamerového systému je možný vzdialený prístup využitím smartfónu, tabletu, alebo počítača.
Viac o kamerovom systéme  

Elektrický zabezpečovací systém (EZS)

Pri zabezpečení administratívnych budov má elektrický zabezpečovací systém nezastupiteľné miesto. Pri rozsiahlej budove je vďaka nemu ľahké zistiť presne v akom mieste sa páchateľ dostal do objektu a v akých konkrétnych miestach sa v objekte pohybuje.
 • Permanentná ochrana.
 • Pri výbere detektorov máme na výber z rôznych možností drôtové / bezdrôtové detektory, PIR detektory / mikrovlnné detektory / magnetické kontakty atď.
 • Vytvorenie zón / oblastí, vďaka čomu sa dá rýchlo a presne identifikovať miesto narušenia.
 • Možné napojenie na pult centrálnej ochrany.
 • Elektrický zabezpečovací systém je možné prepojiť s inteligentnými zariadeniami. Napríklad svietidlami. Vďaka tomu sa svietidlá budú zapínať / zhasínať len pri detekcii pohybu.
Viac o elektrickom zabezpečovacom systéme  

Elektrická požiarna signalizácia (EPS)

Elektrická požiarna signalizácia je prvým a zásadným prvkom v boji proti požiaru. Len vďaka nej dokážeme rýchlo identifikovať požiar, čím eliminujeme vznik veľkých materiálnych škôd.
 • Rýchla detekcia fyzikálneho alebo chemického javu vznikajúcom pri požiari.
 • V prípade výskytu požiaru je vyhlásený poplach prostredníctvom akustických / optických signalizačných zariadení.
 • Možnosť priameho prepojenia s pultom centrálnej ochrany.
 • Možnosť prepojenia so stabilnými hasiacimi zariadeniami. Ide o zariadenia, ktoré pri vyhlásení poplachu automaticky začnú hasiť požiar.
 • Vďaka adresovateľným systémom je možná ľahká lokalizácia požiaru.
Viac o elektrickej požiarnej signalizácií  

Hlasová signalizácia požiaru (HSP)

Hlasová signalizácia požiaru je skvelým doplnkom ku elektrickej požiarnej signalizácií. Legislatíva dokonca stanovuje, v akých objektoch sa hlasová signalizácia požiaru musí používať. Tento systém zabezpečí, že v prípade akejkoľvek nebezpečnej situácie bude vyhlásený poplach, vďaka čomu sa budú ľudia môcť rýchlo evakuovať bez zbytočných stresov.
 • Vyhlásenie evakuačných hlásení.
 • Prepojenie s elektrickou požiarnou signalizáciou.
 • Možnosť spustenia automatickej evakuačnej hlášky alebo priame vyhlásenie poplachu.
 • Zabezpečenie, že evakuačná hláška bude mať správnu úroveň hlasitosti aby bola zrozumiteľná za každých okolností.
 • Vyhlásenie reklamných spotov, služobných hlásení alebo prehrávanie hudby.
Viac o hlasovej signalizácií požiaru  

Perimetrická ochrana

Perimetrická ochrana sa stará o to, že pri narušení perimetru, čiže obvodu pozemku dôjde ku vyhláseniu poplachu. Použitie perimetrickej ochrany určite ocení správca rozsiahleho areálu alebo aj každý užívateľ, kto chce napríklad štandardný fyzický plot nahradiť neviditeľnou ochranou.
 • Použitím perimetrickej ochrany vie súkromná bezpečnostná služba / správca o páchateľoch ešte skôr, ako narušia ochranu stráženého majetku.
 • Veľmi vysoká účinnosť detekcie s minimom falošných poplachov, vďaka čomu ide o takmer neprekonateľný systém.
 • Na výber je viacero možností ako je možné zabezpečiť perimetrickú ochranu. Na jeho ochranu je možné využiť napríklad plotovú ochranu, infračervené závory alebo mikrovlnné bariéry.
Viac o perimetrickej ochrane  

Dochádzkový systém

Už z názvu bude všetkým jasné, že hlavnou úlohou dochádzkového systému bude zaznamenávanie dochádzky zamestnancov. Dochádzkový systém je ako uliaty pre využitie vo veľkých administratívnych objektoch, ale samozrejme svoje využitie nájde aj v menších firmách.
 • Evidencia dochádzky.
 • V závislosti od typu systému je možná identifikácia zamestnancov prostredníctvom biometrických údajov (tvár, dlaň, odtlačok prsta ) alebo s využitím RFID karty alebo kľúčenky.
 • Sledovanie prítomnosti zamestnancov v reálnom čase prostredníctvom aplikácie na PC.
 • Možnosť prepojenia so mzdovým systémom.
Viac o dochádzkovom systéme  

Systém kontroly vstupov (SKV)

Systém kontroly vstupov je skvelým nástrojom, pomocou ktorého je možné ľahko stanoviť, kto môže vstupovať do určitých priestorov objektu a kto nie. Tento systém dokáže plnohodnotne nahradiť klasický kľúčový spôsob otvárania dverí. Výhodu tohto systému ocenia predovšetkým správcovia budov, u ktorých si doteraz zamestnanci chodili po kľúče na recepciu.
 • Nepretržité monitorovanie vstupov.
 • Prístupové systémy pre overenie užívateľa využívajú rôzne spôsoby. Najčastejšie používane spôsoby overenia užívateľov sú prostredníctvom biometrických údajov (tvár, dlaň, odtlačok prsta) alebo s využitím RFID karty / čipu alebo QR kódu. Taktiež sa stále používa overenie osoby prostredníctvom PIN kódu.
 • Kontrola prístupu oprávnených osôb.
 • Zabránenie prístupu neoprávneným osobám.
 • Správca objektu má prehľad o tom, kto do daných priestorov vstúpil, koľko sa v danom mieste zdržal a v aký presný čas bol na danom mieste.
Viac o systéme kontroly vstupov  

Audio systém

V minulosti výkonné audio reproduktory vyzerali ako obyčajné krabice, ktoré sme sa neodvážili použiť doma nehovoriac o použití vo verejných priestoroch. Dnes nám hudba spríjemňuje život a neustále sa s ňou stretávame na každom kroku či už sme v na úrade alebo čakárni u lekára. Preto je dôležité pri výbere audio sústavy poznať, na aký účel a v akých priestoroch bude takáto zostava použitá.
 • Moderný dizajn audio sústavy je vhodný aj do moderne zariadených priestorov.
 • Výkon zostavy sa postará o to, že zvuk bude počuť aj na odľahlých miestach.
 • Čistý zvukový prednes a vysoká citlivosť.
 • V závislosti od typu audio sústavy je možné objekt rozdeliť do viacerých zón, vďaka čomu je možné v rovnakom čase v jednej časti objektu prehrávať inú hudbu ako v inej časti objektu.
Viac o audio systéme  
Výhody IP kamier

WDR a kamery

Kamery by mali byť súčasťou každého lepšieho zabezpečovacieho systému. Sú naše predĺžené oči, pomocou ktorých dokážeme zistiť každú činnosť, ktorá...

Výhody IP kamier

Výhody IP kamier

Analógové kamery používajú na dnešnú dobu zastaralú technológiu. Na prenos dát používajú koaxiálny kábel s obmedzenou možnosťou prenosu dát. Obvykle...

Page 2 of 7 1 2 3 7

Najčítanejšie