Portál o zabezpečení

Chcem zabezpečiť priemyselný objekt

Vlastníci, ktorí priemyselné budovy postavili od základov vyžadujú, aby ich majetok v hodnote tisícoch až miliónoch eur mal vysokú mieru zabezpečenia. Krádeže, vandalizmus či priemyselné špionáže nie sú pre páchateľov ničím výnimočným a preto je nevyhnutné, aby boli tieto objekty čo najlepšie strážené. Veľké priemyselné objekty sú vo väčšine prípadov postavené v priemyselných oblastiach, ktoré sa nachádzajú na okraji miest čím sa opäť zvyšuje pravdepodobnosť úspešnosti páchateľa. V mnohých prípadoch firmy suroviny čakajúce na spracovanie a iný materiál skladujú vo vonkajších priestoroch, ktoré musia byť taktiež rovnako dobre zabezpečené ako samotné objekty. Toto je len zopár dôvodov, prečo je ochrana čoraz dôležitejšia. V rámci zaistenia bezpečnosti priemyselných objektov a areálov je možné použiť domáci telefón / domáce dorozumievacie zariadenie, kamerový systém, elektrický zabezpečovací systém, elektrickú požiarnu signalizáciu, hlasovú signalizáciu požiaru, dochádzkový systém, systém kontroly vstupov, perimetrickú ochranu alebo obchôdzkový systém.

Domáci telefón / Domáce dorozumievacie zariadenie (DDZ)

Domáci telefón sa obvykle používa v rodinných domoch a bytovkách, avšak svoje nezastupiteľné miesto má aj pri priemyselných objektoch. Dverné jednotky sa obvykle nachádzajú pri vstupe do objektu a rovnako sa s nimi môžeme stretnúť aj pri vstupe na parkovisko. Vďaka tomuto systému si recepcia alebo bezpečnostná služba môže na diaľku overiť identitu návštevníka.
 • Vzdialené overenie identity návštevníka v reálnom čase. Návštevník môže s pracovníkom plnohodnotne komunikovať vďaka vnútorným a vonkajším jednotkám.
 • Otváranie vstupných dvier / brán pracovníkom, ktorý využíva vnútornú jednotku (telefón / videomonitor).
 • Zamestnanci si dokážu aj prostredníctvom vonkajšej jednotky otvoriť dvere. Na zariadení overia svoju totožnosť napríklad použitím biometrických údajov, heslom, alebo RFID kartou / kľúčenkou.
Viac o domácich telefónoch  

Kamerový systém (CCTV)

Kamerové systémy chrániace priemyselné objekty musia čeliť náročným podmienkam ako je vysoká prašnosť, nízka viditeľnosť alebo prudké striedanie vysokých a nízkych teplôt, a preto sú na ne kladené vysoké prevádzkové nároky.
 • Nepretržité 24/7 monitorovanie celého objektu.
 • Široké portfólio rôznych prevedení kamier – IP kamery / HDCVI kamery, boxové / bullet / dome kamery, PTZ kamery, termokamery a podobne.
 • Kamery v priemyselných objektoch okrem bezpečnostnej funkcie nájdu a ďalšie využitie. Prostredníctvo kamier je možné monitorovať dodržiavanie BOZP opatrení, dodržiavanie pracovných postupov, kontrola kvality výrobkov a podobne.
 • Využitie inteligentných analytickým funkcií odbremení ľudský faktor. Kamerový systém dokáže vytvárať podrobné štatistiky o pohyboch ľudí, prechodov áut, vytváranie tepelných máp a podobne.
 • IP kamerový systém poskytuje vzdialený prístup, vďaka čomu je možné kontrolovať chránený priestor odkiaľkoľvek.
Viac o kamerovom systéme  

 Elektrický zabezpečovací systém (EZS)

Ak chceme dosiahnuť čo najvyššiu úroveň bezpečnosti priemyselného objektu, je priam nevyhnutné aby sme v ňom mali nainštalovaný elektrický zabezpečovací systém. Tento systém chráni priemyselný objekt pred vandalizmom, vlámaním či sabotáži a slúži ku signalizácií, že došlo ku narušeniu chráneného priestoru. Elektrický zabezpečovací systém funguje na princípe ústredne, ktorá vyhodnocuje signály z detektorov a následne rozhoduje o spustení poplachu.
 • Tento systém poskytuje neustále 24/7 hodinové monitorovanie chráneného objektu.
 • Rýchla a presná detekcia narušiteľa. Vďaka systému je možné ľahko zistiť v akých miestach páchateľ vnikol do objektu a v akom priestore sa pohyboval.
 • Elektrický zabezpečovací systém je možné vybaviť rôznymi detektormi, čo z tohto systému robí univerzálny nástroj do každých priestorov.
 • Možné prepojenie na pult centrálnej ochrany.
Viac o elektrickom zabezpečovacom systéme  

 Elektrická požiarna signalizácia (EPS)

Požiar a výbuch v priemyselnom objekte môže spôsobiť nevyčísliteľné škody. Elektrická požiarna signalizácia je bezpečnostný systém, vďaka ktorému by ku takýmto udalostiam nemalo dochádzať. Požiarne hlásiče neustále sledujú situáciu v chránenom priestore. Hlásiče zasielajú informácie ústredni, ktorá rozhoduje o vyhlásení poplachu.
 • Neustále monitorovanie objektu vo dne i v noci.
 • Vďaka adresovateľnej signalizácií požiaru je možné rýchlo a presne zistiť, v akých miestach objektu sa požiar nachádza.
 • Elektrickú signalizáciu požiaru je možné vybaviť rôznymi automatickými alebo manuálnymi hlásičmi, ktoré detekujú fyzikálne a chemické javy vznikajúce pri požiari.
 • Možné prepojenie so stabilnými hasiacimi zariadeniami. Pri výskyte požiaru elektrická signalizácia požiaru spustí stabilné hasiace zariadenia, ktoré začnú požiar automaticky hasiť.
 • Možné pripojenie systému na pult centrálnej ochrany.
Viac o elektrickej požiarnej signalizácií  

Hlasová signalizácia požiaru (HSP)

Hlasová signalizácia požiaru je obzvlášť dôležitá pri rozsiahlych priemyselných komplexoch. Ide o systém, ktorý zaisťuje pokojnú evakuáciu osôb v prípade, ak je vyhlásený poplach. Spoločne s elektrickou požiarnou signalizáciou má za úlohu dostatočne včasným varovaním upovedomiť osoby, že v objekte došlo ku požiaru alebo k inej nebezpečnej situácií.
 • Hlasová signalizácia požiaru umožňuje adresne smerovať správy do potrebnej časti objektu a riadiť bezpečnú evakuáciu osôb.
 • Prepojenie s elektrickou požiarnou signalizáciou zabezpečí automatické spustenie evakuačnej hlášky v prípade výskytu nebezpečnej situácie. Evakuačnú hlášku je možné spustiť aj manuálne.
 • Systém je možné využiť aj pre komerčnú oblasť. Ozvučenie hlasovej signalizácie požiaru je možné použiť aj pre prehrávanie reklamných spotov, služobných hlásení alebo hudby.
Viac o hlasovej signalizácií požiaru  
 

Perimetrická ochrana

Systém perimetrickej ochrany je skvelým doplnkom ku klasickému oploteniu areálu objektu. Vďaka systému perimetrickej ochrany je možné narušiteľa detekovať ešte pred vniknutím do chráneného priestoru.
 • Vďaka nainštalovanej perimetrickej ochrany je bezpečnostná služba / správca objektu informovaný o páchateľovi ešte skôr, ako stihol prekročiť hranicu areálu priemyselného objektu.
 • Systém perimetrickej ochrany je takmer nemožné prekonať a pritom si zachováva vysokú odolnosť voči vonkajším vplyvom ako je sneh, dážď, hmla alebo zatúlané zvieratá.
 • Možnosť prepojenia s kamerovým systémom zabezpečí okamžité vyhodnotenie poplachu.
 • Typ perimetrickej ochrany je potrebné prispôsobiť prostrediu a jeho podmienkam. Preto je na výber viacero možností ako je možné zabezpečiť perimetrickú ochranu. Na jeho ochranu je možné využiť napríklad plotovú ochranu, infračervené závory alebo mikrovlnné bariéry.
Viac o perimetrickej ochrane  

Dochádzkový systém

Jeden priemyselný objekt môže zamestnávať desiatky až stovky ľudí. A to ani nehovoríme o priemyselných areáloch, ktoré zamestnávajú tisíce pracovníkov. Asi nikto z nás by si nevedel predstaviť, že pri príchode / odchode z práce by sa do dochádzkovej knihy ručne zapisoval väčší počet ľudí. V prvom rade by sa pri zápise tvoril dlhý rad a v druhom rade by pani účtovníčka mala plné ruky práce pri prepise dochádzky. Dnes žijeme v elektronickej dobe a preto sa aj dochádzka vo väčšine priemyselných objektov zapisuje elektronicky.
 • Hlavnou úlohou dochádzkového systému je zapisovanie prítomnosti zamestnancov na pracovisku.
 • V závislosti od typu dochádzkového systému sa zamestnanci na dochádzkovom terminály môžu identifikovať prostredníctvom biometrických údajov alebo s využitím RFID karty alebo kľúčenky.
 • Dochádzkový systém sa postará o to, že zamestnanci nebudú môcť podvádzať pri zápise dochádzky.
 • Administrátor / vedúci pracovník môže sledovať prítomnosť zamestnancov na pracovisku v reálnom čase. Vedúci pracovník dokáže cez PC aplikáciu skontrolovať, koľko zamestnancov je na pracovisku, kto išiel na pracovnú cestu, kto má dovolenku a podobne.
 • Možnosť prepojenia so mzdovým systémom.
Viac o dochádzkovom systéme  

 Systém kontroly vstupov (SKV)

Systém kontroly vstupov inak nazývaný aj ako prístupový systém sa v priemyselných objektoch používa na všetkých miestach, na ktorých potrebujeme zamedziť vstup neoprávneným osobám. Príčiny, prečo použiť prístupový systém môžu byť rôzne. Niekto potrebuje zaistiť vstup neoprávnených osôb do priestorov, v ktorých sa nachádzajú zdraviu škodlivé látky a iný zas potrebuje ochrániť majetok pred krádežou.
 • Tento systém poskytuje evidenciu a riadenie pohybu osôb, či už sa jedná o zamestnancov alebo návštevníkov.
 • Systém kontroly vstupov umožňuje vstup do objektu alebo chráneného priestoru len osobám, ktoré majú oprávnenie na vstup.
 • Prístupové systémy využívajú rôzne spôsoby overenia osôb. Najčastejšie používane spôsoby overenia užívateľov sú prostredníctvom biometrických údajov (tvár, dlaň, odtlačok prsta) alebo s využitím RFID karty / čipu alebo QR kódu. Taktiež sa stále používa overenie osoby prostredníctvom PIN kódu.
 • Prístupovým systémom dokážeme ľahko nahradiť klasický kľúčový systém otvárania dverí.
 • Správca / pracovník bezpečnostnej služby priemyselného objektu má vďaka tomuto systému prehľad o tom kto vstúpil do chránených priestorov, koľko sa osoba v danom priestore zdržala a v akom presnom čase sa v danom priestore zdržala.
Viac o systéme kontroly vstupov  

Obchôdzkový systém

Obchôdzkový systém je posledným dielom skladačky pre kompletné zabezpečenie priemyselného objektu. Obchôdzkový systém je odporúčaný pre objekty, o ktorých bezpečnosť sa stará bezpečnostná služba. Tento systém je skvelým nástrojom na kontrolovanie činnosti pracovníkov bezpečnostnej služby. Strážnik na každom kontrolnom bode overí svoju prítomnosť, ktorá sa zapisuje do databázy.
 • Zefektívnenie činnosti pracovníkov bezpečnostnej služby
 • Systém poskytuje kontrolu a prehľad o práci strážnikov počas pracovnej doby. Pri vynechaní kontrolného bodu systém vygeneruje chybové hlásenie pre nadriadeného.
 • Plánovanie obchôdzkových trás. Jednotlivým kontrolným bodom je možné prideliť presne stanovené časy, ktoré musia byť pri vykonávaní obchôdzok dodržané.
 • Obchôdzky je možné zaznamenávať online alebo offline spôsobom.
Viac o obchôdzkovom systéme >
Výhody IP kamier

WDR a kamery

Kamery by mali byť súčasťou každého lepšieho zabezpečovacieho systému. Sú naše predĺžené oči, pomocou ktorých dokážeme zistiť každú činnosť, ktorá...

Výhody IP kamier

Výhody IP kamier

Analógové kamery používajú na dnešnú dobu zastaralú technológiu. Na prenos dát používajú koaxiálny kábel s obmedzenou možnosťou prenosu dát. Obvykle...

Termokamery

Termokamery

Infračervené žiarenie bolo objavené v roku 1800 a trvalo ešte viac ako sto rokov dokedy sa začalo využívať v kamerových...

Rozlisenie

Rozlíšenie kamier

Rozlíšenie kamier patrí k najvýznamnejším parametrom, ktoré stanovujú kvalitu obrazu. Kvalita obrazu nezávisí len od samotného rozlíšenia, ale veľkú rolu...

Page 2 of 7 1 2 3 7

Najčítanejšie

ONVIF

Ak ste niekedy kupovali kameru alebo nahrávacie zariadenie, je pravdepodobné, že ste sa stretli s výrazom „zariadenie spĺňa požiadavky ONVIF kompatibility“....