Portál o zabezpečení

Chcem zabezpečiť sklad

Sklad je miestom, na ktorom sa za obvyklých okolností uskladňuje veľké množstvo výrobkov a materiálu. Pre zlodejov môže byť ľahkým terčom v prípade, že nie je chránený žiadnym bezpečnostným systémom. Aby sme dosiali čo najlepšiu ochranu skladu proti páchateľom zvonka, ale aj z vnútra (áno stáva sa, že aj zo strany zamestnancov dochádza ku krádežiam) je potrebné použiť kombináciu viacerých bezpečnostných systémov. Pre zaistenie bezpečnosti skladov sa používa domáci telefón / domáce dorozumievacie zariadenie, kamerový systém, elektrická požiarna signalizáciu, hlasová signalizácia požiaru, dochádzkový systém, systém kontroly vstupov, perimetrická ochrana alebo obchôdzkový systém.  

Domáci telefón / Domáce dorozumievacie zariadenie (DDZ)

Ani by ste možno nepovedali, že domáci telefón bude skvelým pomocníkom pri zabezpečení skladu. Prostredníctvom domáceho telefónu môže napríklad komunikovať vodič nákladného vozidla s dispečerom prevádzky pri vjazde na miesto vyskladnenia / naskladnenia.
 • Široké portfólio rôznych prevedení - audio telefóny / video telefóny, analógové systémy / IP systémy.
 • Možnosť otvárania vstupných dvier / bránok prostredníctvom vnútornej jednotky. Oprávnené osoby si v závislosti od typu vonkajšej jednotky dokážu otvoriť dvere použitím RFID karty bez použitia fyzického kľúča.
 • Domáce telefóny sa pri zabezpečení skladu dajú využiť rôznymi formami. Štandardne sa vonkajšie jednotky osádzajú pri vstupoch dverí / brán pre peších, ale ich využitie nájdeme aj pri osadení v parkovacích stĺpikoch pre vodičov.
 • Komunikácia medzi návštevníkom a pracovníkom skladu v reálnom čase.
Viac o domácich telefónoch

Kamerový systém (CCTV)

Hlavnou funkciou kamerového systému je vytvorenie bezpečnostného dohľadu nad chráneným priestorom, vďaka čomu sa už žiadny zlodej neodváži kradnúť uskladnený tovar. Okrem toho môžeme kamerový systém využiť pri sledovaní dodržiavaní BOZP, získavaní informácií o zaskladnenosti plochy a podobne.
 • Neustále 24/7 monitorovanie skladových priestorov.
 • Monitorovanie správneho balenia tovaru, naskladnenia, vyskladnenia.
 • Skladový manažment – pomocou analytickej funkcie heat map je možné zistiť najfrekventovanejšie trasy vysokozdvižných vozíkov a rovnako aký tovar má najväčší obrat. Vďaka tomu je možné umiestniť tovar s najväčším obratom do najvýhodnejších pozícií.
 • Kamery s funkciou čítania ŠPZ dokážu otvárať závory pri vstupe / odjazde nákladných automobilov do areálu skladu.
Viac o kamerovom systéme

Elektrický zabezpečovací systém (EZS)

Nikoho by nepotešilo ak by zo skladu zmizol tovar bez povšimnutia v hodnote tisícoch eur. Zabezpečenie skladu prostredníctvom elektrického zabezpečovacieho systému je dnes preto už akýmsi štandardom a vstupná investícia za tento systém je minimálna so škodou, ktorá by pri krádeži mohla vzniknúť.
 • Nepretržitá ochrana nad skladovými priestormi.
 • Rýchla a presná identifikácia miesta, na ktorom došlo k narušeniu ochrany.
 • Elektrickým zabezpečovacím systémom je možné nahradiť neustálu ochranu objektu fyzickou ochranou. Pracovníci súkromnej bezpečnostnej služby sú v takomto prípade potrební len pri spustení poplachu.
 • Možné prepojenie inteligentnými zariadeniami ako sú napríklad svietidlá.
 • Možné prepojenie s pultom centrálnej ochrany.
Viac o elektrickom zabezpečovacom systéme  

 Elektrická požiarna signalizácia (EPS)

Páchateľa je pri krádeži možné zastaviť aj s ukradnutým tovarom. V prípade výskytu požiaru v skladových priestoroch je potrebná čo najrýchlejšia reakcia, pretože pri rozšírení požiaru je ho možné už len veľmi ťažko zastaviť. Takýto požiar dokáže spôsobiť obrovské škody na majetku a v tom prípade na ľudských životoch. Aby ku takýmto situáciám nedošlo, je potrebné použiť elektrickú požiarnu signalizáciu.
 • Rýchla detekcia fyzikálneho alebo chemického javu vznikajúcom pri požiari.
 • Presná lokalizácia požiaru vďaka adresovateľným systémom. V úzkych uličkách skladov sa odporúča predovšetkým inštalácia adresovateľných lineárnych hlásičov.
 • Elektrickou požiarnou signalizáciou je možné ovládať stabilné hasiace zariadenia.
 • Možné prepojenie na pult centrálnej ochrany.
Viac o elektrickej požiarnej signalizácií  

 Hlasová signalizácia požiaru (HSP)

Hlasová signalizácia požiaru je nástroj slúžiaci na prehrávanie evakuačnej správy. Evakuačná hláška nemusí byť spustená len pri požiari, ale je ju možné využiť aj v prípade výskytu akejkoľvek nebezpečnej situácie. Ide o systém, ktorý je skvelým doplnkom elektrickej požiarnej signalizácie, avšak je ho možné využiť aj samostatne.
 • Vyhlásenie evakuačných hlásení so správnou úrovňou hlasitosti a zrozumiteľnosti.
 • Prepojenie s elektrickou požiarnou signalizáciou.
 • Možnosť spustenia automatickej evakuačnej hlášky alebo priame vyhlásenie poplachu.
 • Zabezpečenie, že evakuačná hláška bude mať správnu úroveň hlasitosti aby bola zrozumiteľná za každých okolností.
 • Vyhlásenie reklamných spotov, služobných hlásení alebo prehrávanie hudby.
Viac o hlasovej signalizácií požiaru  

 Perimetrická ochrana

Perimetrickú ochranu môžeme považovať za ekvivalent ku elektrickému zabezpečovaciemu systému s rozdielom, že perimetrická ochrana zabezpečuje ochranu obvodu areálu, v ktorom sa sklad nachádza.
 • Použitím perimetrickej ochrany vie súkromná bezpečnostná služba / správca objektu o páchateľoch ešte skôr, ako narušia ochranu stráženého majetku.
 • Veľmi vysoká účinnosť detekcie s minimom falošných poplachov, vďaka čomu ide o takmer neprekonateľný systém.
 • Typ perimetrickej ochrany je potrebné prispôsobiť prostrediu a jeho podmienkam. Preto je na výber viacero možností ako je možné zabezpečiť perimetrickú ochranu. Na jeho ochranu je možné využiť napríklad plotovú ochranu, infračervené závory alebo mikrovlnné bariéry.
 • Systém môže byť inštalovaný viditeľne, kedy má odstrašujúci charakter. Zároveň môžu byť zariadenia neviditeľné – majú napríklad podobu záhradného osvetlenia.
Viac o perimetrickej ochrane

Dochádzkový systém

Sklad je miestom, na ktorom pracuje niekoľko desiatok zamestnancov. Títo zamestnanci si pri príchode / odchode z práce potrebujú zapísať svoju dochádzku. A tu prichádza na rad dochádzkový systém. Dochádzkový systém zaisťuje jednoduché a efektívne zapisovanie prítomnosti zamestnancov na pracovisku.
 • Dochádzkový systém spracováva údaje v reálnom čase, vďaka čou je ľahké zistiť koľko zamestnancov je sa reálne nachádza práci, koľko pracovníkov je na služobnej ceste alebo na prestávke.
 • Jednoduché a intuitívne ovládanie.
 • V závislosti od typu dochádzkového systému sa zamestnanci môžu na dochádzkovom terminály identifikovať prostredníctvom biometrických údajov alebo s využitím RFID karty alebo kľúčenky, prípadne zadaním PIN kódu.
 • Prepojenie so mzdovým systémom uľahčí prácu pracovníkom účtovníckeho oddelenia.
Viac o dochádzkovom systéme

 Systém kontroly vstupov (SKV)

Systém kontroly vstupov riadi, kto má prístup do zabezpečeného priestoru s cieľom eliminovať vstup nepovoleným osobám. Táto funkcia je obzvlášť dôležitá v prípadoch, ak je sklad rozdelený na viacero oddelení a zamestnanci jedného oddelenia nemajú oprávnenie na vstup do iných oddelení.
 • Spoľahlivý a nepretržitý prehľad, evidencia a riadenie pohybu osôb.
 • Na výber sú rôzne spôsoby overenia užívateľa s využitím biometrických údajov (tvár, dlaň, odtlačok prsta) alebo s využitím RFID karty / čipu alebo QR kódu.
 • Obmedzenie používania klasických kľúčov.
 • Zabránenie prístupu neoprávneným osobám.
 • Správca objektu má prehľad o tom, kto do daných priestorov vstúpil, koľko sa v danom mieste zdržal a v aký presný čas bol na danom mieste.
Viac o systéme kontroly vstupov  

Obchôdzkový systém

Mnohé sklady sú zabezpečené súkromnou bezpečnostnou službou. Ak si chceme byť istí, že strážnici počas nočných hodín vykonávajú svoju prácu na 100 % je optimálne využiť obchôdzkový systém. Hlavnou funkciou obchôdzkového systému je monitorovanie činnosti pracovníkov bezpečnostnej služby.
 • Monitorovanie činnosti pracovníkov strážnej služby, či vykonávajú obchôdzky za základe stanoveného plánu. Pri vynechaní kontrolného bodu systém vygeneruje chybové hlásenie pre nadriadeného.
 • Systém informuje o nezrovnalostiach pri vykonávaní obchôdzok.
 • Plánovanie obchôdzkových trás.
 • Obchôdzky je možné zaznamenávať online alebo offline spôsobom.
Viac o obchôdzkovom systéme
Výhody IP kamier

WDR a kamery

Kamery by mali byť súčasťou každého lepšieho zabezpečovacieho systému. Sú naše predĺžené oči, pomocou ktorých dokážeme zistiť každú činnosť, ktorá...

Výhody IP kamier

Výhody IP kamier

Analógové kamery používajú na dnešnú dobu zastaralú technológiu. Na prenos dát používajú koaxiálny kábel s obmedzenou možnosťou prenosu dát. Obvykle...

Page 2 of 7 1 2 3 7

Najčítanejšie